מאבק היישוב היהודי בבריטים [1939-1945]

מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019