התמורות בעיצוב זיכרון השואה

בפרק זה נעסוק בשינויים שחלו בזיכרון ובהתמודדות עם השואה משנות החמישים, דרך משפט אייכמן ומלחמות ישראל.

שיעורים

04:15 היחס לניצולי השואה בשנות החמישים מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
10:42 עיצוב זיכרון השואה במדינת ישראל מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית