עיצוב זיכרון השואה במדינת ישראל

מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019