מעגלי זרם ישר - תרגילים מסכמים

בפרק זה נעלה שאלות ופתרונות העוסקים בנושאים מרובים מתוך מעגלי זרם ישר

פתרונות תרגילים

03:29 תרגיל הכנה לבגרות שנת 2019 באלקטרוניקה מאת Moshe Maimon, הועלה ע"י איתמר בנית