תרגיל הכנה לבגרות שנת 2019 באלקטרוניקה

מאת Moshe Maimon, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019