חיבור וחיסור וקטורים

בפרק זה נעסוק בפעולה של חיבור וקטורים זה לזה או חיסורם זה מזה.

שיעורים

09:20 חיבור וחיסור וקטורים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:13 כללי החיבור של וקטורים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

04:31 וקטור נגדי ווקטור האפס: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:56 תרגול וקטורים חיבור של יותר משני וקטורים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:24 תרגול וקטורים חיבור וחיסור: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

11:08 וקטורים - 5 - תכונות של חיבור וכפל בסקלר מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית