וקטורים - 5 - תכונות של חיבור וכפל בסקלר

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 ביוני 2019