צירוף לינארי של וקטורים

בפרק זה נעסוק ברעיון צירוף לינארי של וקטורים - חיבור של מספר וקטורים שכל אחד מהם מוכפל במקדם.

שיעורים

08:11 וקטורים הפורשים מישור מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
12:00 צירוף לינארי של שלושה וקטורים במרחב: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:45 צירוף לינארי של שני וקטורים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית