הגדרת המכפלה הסקלרית

בפרק זה נלמד כיצד לחשב את תוצאת המכפלה הסקלרית בין וקטורים בייצוג גיאומטרי

שיעורים

10:39 דוגמא המכפלה הסקלרית מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
11:00 תכונות המכפלה הסקלרית: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
16:23 וקטורים - 16 - תכונות מכפלה סקלרית מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
06:05 היכרות עם מכפלה סקלרית: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
13:29 וקטורים - 15 - מכפלה סקלרית מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית