מכפלה סקלרית

בפרק זה נעסוק בפעולת המכפלה הסקלרית - מכפלה בין וקטורים שתוצאתה היא סקלר.