ניצבות בין ישר ומישר

בפרק זה נגדיר כיצד ניתן לזהות מצב בו ישר נתון ניצב למישור כלשהו