מציאת ישר החיתוך בין מישורים

בפרק זה נלמד כיצד למצוא את הישר המהווה חיתוך בין מישורים במרחב

שיעורים

08:52 ישר חיתוך בין מישורים מאונכים - ארז כהן מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
04:06 וקטורי אלגברי - מציאת ישר חיתוך בין 2 מישורים מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:37 משפט: ישר במישור שמאונך לישר חיתוך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית