משפט: ישר במישור שמאונך לישר חיתוך

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019