מספרים צמודים

מספר צמוד של מספר מרוכב הוא מספר שהחלק הממשי שלו זהה והחלק הדמיוני שלו נגדי למספר המקורי. בפרק זה נכיר את תכונותיהם של המספרים הצמודים

שיעורים

13:36 מספרים מרוכבים - 8 - צמוד של מספר מרוכב מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
13:08 מספרים מרוכבים - 9 - צמוד של סכום ומכפלה מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
09:57 מספרים מרוכבים - 15 - צמוד של מנה מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית