מספרים מרוכבים - 9 - צמוד של סכום ומכפלה

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019