שורש שני של מספר מרוכב

בפרק זה נראה כיצד ניתן לחשב את השורש השני של מספרים מרוכבים.

שיעורים

07:59 שיעור 6 הוצאת שורש ריבועי ממשי ומרוכב OpenBook מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

10:47 הוצאת שורש ריבועי - ארז כהן מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית