שיעור 6 הוצאת שורש ריבועי ממשי ומרוכב OpenBook

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019