שורשי היחידה

שורשי היחידה הם המספרים שכאשר מעלים אותם בחזקה כלשהי, הם שווים לאיבר היחידה.

שיעורים

09:00 מתמטיקה אורט גוטמן - הוצאת שורש ממספר מרוכב מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י איתמר בנית
11:59 משפט דה מואבר ושורשי היחידה OpenBook מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית