משפט דה מואבר ושורשי היחידה OpenBook

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019