מהות המחשב ומושגי יסוד

כאן נלמד מהו מחשב, ונכיר את המבנה היסודי של מחשבים באשר הם הכולל קלט, עיבור ופלט.
מטרות:
- הלומדים ידעו לקבוע האם מכונה כלשהי היא מחשב על פי מאפייניה.
- הלומדים ידעו לזהות במחשבים את אמצעי הקלט והפלט.

שיעורים

08:11 פרק מבואות: מהו מחשב? מאת Ami G, הועלה ע"י א ג