פרק מבואות: מהו מחשב?

מאת Ami G, הועלה ע"י א ג בתאריך 26 ביולי 2014

00:00 - מבוא
00:10 - התפתחות מערכות מידע
01:53 - התפתחות מערכות מחשוב
03:05 - חוק מוּר והתפתחות חומרה
05:58 - מודל פון-ניומן למערכות מחשב