בראשית ט"ז

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק ט"ז

שיעורים

07:10 עולה על הפרק בראשית טז מאת איתן בר אור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:52 929 סיכום שבועי- בראשית פרקים טז- כ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:18 הבנת שאלות בתנך - בראשית ט"ז מאת Dana Nitzan, הועלה ע"י איתמר בנית
03:44 שאלה+תשובה בראשית ט"ז -ב מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
03:42 שאלה+תשובה בראשית ט"ז-ג מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
03:51 שאלה+תשובה בראשית ט"ז 6-1 -א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:35 היהודים באים - שרה אמנו והגר | כאן 11 מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:02 בראשית טז מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
02:17 בראשית פרק טז מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית