בראשית טז

מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019