שאלה+תשובה בראשית ט"ז 6-1 -א

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020