בראשית י"ט

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק י"ט

שיעורים

06:52 עולה על הפרק בראשית יט מאת איתן בר אור, הועלה ע"י איתמר בנית
02:52 בראשית פרק יט - מטר של הרס - הרב אמנון בזק מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:34 7 - אברם ולוט מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

05:29 בראשית פרק יט מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית