בראשית פרק יט - מטר של הרס - הרב אמנון בזק

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019