7 - אברם ולוט

מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019