בראשית כ"ד

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ג

שיעורים

09:11 שמואל א פרק כד מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
02:53 בראשית כד - עבד אברהם - הרב אמנון בזק מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
02:19 סימנים - בראשית כד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
02:37 9 - אישה ליצחק מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
29:53 עבד אברהם הולך לחרן להביא אישה ליצחק מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית