בראשית כד - עבד אברהם - הרב אמנון בזק

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019