עבד אברהם הולך לחרן להביא אישה ליצחק

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019