מהותם של משתנים

כאן נלמד מהם משתנים, מה מהותם וכיצד הם יכולים לשמש אותנו.
מטרות:
- הלומדים ידעו כי משתנה הוא תא בזיכרון המחשב המכיל ערך מסוים יחיד בכל רגע.
- הלומדים ידעו כי המחשב מקצה תאים בזיכרון על פי דרישה וכי בעת הצהרה על משתנה נקבע שם ייחודי לתא מסוים.
- הלומדים יבינו מה ההבדל בין שם המשתנה לבין ערכו.