פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלונים שונים

בפרק זה יוצגו פתרונות לשאלות בגרות משנים שונות

פתרונות תרגילים

17:22 פיזיקה בגרות חשמל 1989 שאלה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית