פיזיקה בגרות חשמל 1989 שאלה 2

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019