פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2009

בפרק זה נפתור שאלות בגרות משאלות 2009

פתרונות תרגילים

19:04 פיזיקה בגרות חשמל 2009 שאלה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית