פיזיקה בגרות חשמל 2009 שאלה 1

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019