טיפוס שלם - הצהרה והשמה.

כאן נלמד על טיפוס המשתנה השלם, וכיצד להצהיר עליו ולהכניס לתוכו ערכים.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להצהיר על משתנה מטיפוס שלם וכיצד לקבוע את שמו.
- הלומדים ידעו כיצד להכניס ערך מסוים למשתנה שלם.
- הלומדים ידעו כי ניתן להכניס ערך שהוא תוצאה של חישוב מתמטי וכי המחשב מבצע את החישוב על פי סדר פעולות חשבון.


שיעורים

06:21 הגדרת משתנים #C שיעור 1 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
06:15 הצהרה השמה ואיתחול משתנים - סיכום מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
05:39 הגדרת משתנים #C שיעור 2 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
08:02 פקודות השמה #C שיעור 1 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

04:15 קורס C# : 5. משתנים ופעולות מתמטיות מאת Dany Maor, הועלה ע"י איתמר בנית