שמות א'

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק א'

שיעורים

02:48 16 - משה ביאור מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
04:39 גזירות פרעה על בני ישראל - חלק 1 | עם ציורים מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:14 'סימנים' - שמות פרק א מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
05:04 פרשת שמות (13) - שמות א', א' - ו', א' מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
10:31 שמות פרק א מאת thelearniachannel, הועלה ע"י איתמר בנית
04:52 שלח את עמי - שמות פרקים א-ה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית