שלח את עמי - שמות פרקים א-ה

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2019