פרשת שמות (13) - שמות א', א' - ו', א'

מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2019