פלט ערך של משתנה

כאן נלמד כיצד להציג כפלט את ערכו של משתנה.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להציג כפלט את ערכו של משתנה מטיפוס שלם.
- הלומדים יבינו מה ההבדל בין כתיבת שם המשתנה עם ובלי מירכאות.

שיעורים

19:03 הפקודה Console.WriteLine - שרשור בהדפסה #C מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית