פקודת פלט פשוטה

בפרק זה נלמד כיצד להציג פלט של תכנית מחשב - פלט של טקסט ופלט של ערך משתנה שלם.