שמואל א פרק ט"ו

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר שמואל א' פרק ט"ו

שיעורים

04:30 התנ"ך בקומיקס - שאול מאבד את המלוכה מאת mikranetComics, הועלה ע"י איתמר בנית
02:05 התנ"ך בקומיקס - מלחמת שאול בעמלק מאת mikranetComics, הועלה ע"י איתמר בנית
17:09 הרב בני לאו שמואל א טו מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
14:30 שמואל א פרק טו מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית