הרב בני לאו שמואל א טו

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בינואר 2020

.