שמואל א פרק טו

מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בינואר 2020

.