דברים טו- שמיטת חובות ופרוזבול

מאת לירן נעמת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020