פתוח תפתח 1, דברים טו, ז-יא, עקרונות הצדקה

מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020