חיה עם מום,עובד אלילים, עליונות בית משפט, חוק המלך

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020