הנאום האחרון של משה - 3 / ספר דברים יג-יז / 929

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020