במדבר ל"ה

בפרק זה נעסוק במסופר בספר במדבר פרק ל"ה

שיעורים

03:55 929 סיכום שבועי: במדבר כט- לו מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:09 סימנים במדבר פרק לה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית