929 סיכום שבועי: במדבר כט- לו

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020